Violence Action – cần phải nhìn kỹ ảnh bìa hơn

Rảnh nên muốn nhắm đến một bộ nào đó nhẹ nhàng thôi và thế là mình chọn Violence Action, nguyên nhân chủ yếu là do nhìn hình có vẻ mộng mơ lắm, chắc là truyện học đường cũng nên!!??

Mình nên nhìn cho kỹ cái khẩu súng em ấy cầm trên tay -_-

Continue reading