Captain America: Civil War – kết luận nhanh sau khi xem

Phim chiếu cho đã rồi mới lết xác đi coi, đã thế còn trong tâm lý, hết vé thì về. Được cái vẫn còn vé, hơi buồn vì vé trống còn khá nhiều lúc mua còn lúc vô coi phim thì càng về sau càng đông, ko rõ có kín hết ko. Continue reading