Chuyện đời

Đời lắm chuyện để kể lắm, có điều là có nhớ để mà kể, có biết cách mà kể hay không?

Ghé thăm:

https://daquanglinh.wordpress.com/tag/chuyen-doi/