Avengers: Infinity War – Câu chuyện về những sự lựa chọn

Phim chiếu bao nhiêu lâu rồi nhưng giờ mình mới đi xem, công nhận là mình chưa sợ spoil lắm =)) mặc dù spoil sạch thì cũng lười đi xem luôn. Rồi và giờ là màn hồi tưởng sau khi xem xong! Tuy nhiên trước hết thì:

  • Phim dài ơi là dài. Nên tranh thủ đi WC trước khi xem.
  • Vẫn là ko nên mua bỏng ngô hay là nước thì hơn.
  • Phim có 1 after-credit.
  • Bài viết có spoil.

Continue reading

Advertisements

Thanh niên hết tiền vẫn đi coi Doctor Strange

Đến lúc hết tiền nhưng Doctor Strange lại đang chiếu và thế là đi xem, lại còn xem 3D và còn xem vào cuối tuần nữa nên cũng có những điểm sơ qua như sau: Continue reading