Pop – Dragon Quest Dai no Daiboken

Dấu ấn rồng thiêng là một bộ truyện có thể nói là xưa rất xưa rồi. Tôi nghĩ có lẽ nhiều người đã chẳng nhớ đến nó nữa. Thậm chí cả tôi cũng từng lãng quên nó. Continue reading