Kokkoku – Lại thêm một gia đình khủng bố

Bộ này mình ấn tượng từ hồi xem trailer mà lần lữa mãi mới xem được và cũng mãi mới xem xong, cho dù nó đã ra đủ 12 ep. Ấn tượng chung về bộ này là sao mà cái nhà này nó bá quá vậy!!

Continue reading