Kokkoku – Lại thêm một gia đình khủng bố

Bộ này mình ấn tượng từ hồi xem trailer mà lần lữa mãi mới xem được và cũng mãi mới xem xong, cho dù nó đã ra đủ 12 ep. Ấn tượng chung về bộ này là sao mà cái nhà này nó bá quá vậy!!

Continue reading

Advertisements

Những gia đình ấn tượng trong manga – anime

Dưới đây là danh sách các gia đình mà mình yêu quý trong anime và manga. Danh sách sẽ còn tiếp tục được update.  Continue reading