Truyện

Những suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua về một bộ phim, nhân vật, tình tiết nào đó, sự liên hệ thoáng quá.

  1. List ngôn tình đã đọc
  2. List ngôn tình hiện đại
  3. List đoản văn + review
  4. Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em