Truyện

Những suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua về một bộ phim, nhân vật, tình tiết nào đó, sự liên hệ thoáng quá.