Avengers: Infinity War – Câu chuyện về những sự lựa chọn

Phim chiếu bao nhiêu lâu rồi nhưng giờ mình mới đi xem, công nhận là mình chưa sợ spoil lắm =)) mặc dù spoil sạch thì cũng lười đi xem luôn. Rồi và giờ là màn hồi tưởng sau khi xem xong! Tuy nhiên trước hết thì:

  • Phim dài ơi là dài. Nên tranh thủ đi WC trước khi xem.
  • Vẫn là ko nên mua bỏng ngô hay là nước thì hơn.
  • Phim có 1 after-credit.
  • Bài viết có spoil.

Continue reading

Thor: Ragnarok – những chuyện lông gà vỏ tỏi

Sau một tuần đi xem Thỏ 3 về mình mới chợt nhớ ra có vài chuyện mình để ý. Thực tế, động lực đi xem Thỏ 3 không nhiều lắm, nhưng rồi chả hiểu sao vẫn đi xem, chắc là do lâu rồi không đi muốn đổi gió. Hơn nữa chả hiểu sao mình thường mặc định hay đi xem phim Marvel. À chắc do nó xem đã mắt.  Continue reading