Những bà mẹ của manga – anime

Có một vài bà mẹ mình rất ấn tượng khi đọc manga và xem anime. Dưới đây là một số nhân vật đó, mình không nhớ ra ngay lập tức được hết, nếu có thêm thì sẽ liệt kê vào. Continue reading