Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ – Phúc lợi nhỏ

Nhìn đã con mắt nhưng khổ cái bụng (─‿‿─)♡

𝒬𝒾𝓃

KSXB.jpg

Nếu đã đọc “Mùa Xuân” mà bỏ qua các mỹ thực trong truyện thì đúng là thiếu sót lớn, vì vậy tại đây Qin xin bù lại cho mọi người một chút phúc lợi Qin làm cho bộ truyện này, nhưng cũng chỉ là làm vội trong đêm nên không được chi tiết lắm, mọi người thông cảm. ^^ Thực ra cũng chẳng có gì lắm, chỉ là hình ảnh các món ăn Nặc Nặc đã làm kèm công thức ngắn gọn thôi. 

View original post 1,053 more words

Advertisements