Đôi dòng bắt đầu

Khi bắt đầu viết blog này, mình chưa nghĩ ra sẽ viết cái gì trước tiên, nhưng mình không thích việc để nguyên nên làm cái bài khởi đầu như này. Dù gì đây cũng là bài viết xông đất cho nhà mới này. Hy vọng là sẽ không viết theo kiểu ngang ngang như…