Hội tóc mái chữ V

Xét trong danh sách các truyện đã được đọc hoặc phim đã coi, lọc ra các nhân vật sau: Hijikata Toshirou, Kageyama Tobio, Fujuwara Takeru, Miwa Shuuji. Continue reading