Những gia đình ấn tượng trong manga – anime

Dưới đây là danh sách các gia đình mà mình yêu quý trong anime và manga. Danh sách sẽ còn tiếp tục được update.  Continue reading