Những cô nàng nguy hiểm

Đây là những cô nàng mà bạn không nên nghịch dại với họ bởi vì hậu quả như thế nào thì mình không dám tưởng tượng đâu. 
Continue reading

Những bà mẹ của manga – anime

Có một vài bà mẹ mình rất ấn tượng khi đọc manga và xem anime. Dưới đây là một số nhân vật đó, mình không nhớ ra ngay lập tức được hết, nếu có thêm thì sẽ liệt kê vào. Continue reading