Phim

Trang dành cho những bộ phim.

  1. Captain America: Civil War – kết luận nhanh sau khi xem
  2. Thanh niên hết tiền vẫn đi coi Doctor Strange
  3. Thor: Ragnarok – những chuyện lông gà vỏ tỏi
  4. Kong: Skull Island – Anh Nhật Bản hút hồn
  5. Thor: Ragnarok – những chuyện lông gà vỏ tỏi
  6. Avengers: Infinity War – Câu chuyện về những sự lựa chọn
  7. Incredibles 2 và số 17