Kong: Skull Island – Anh Nhật Bản hút hồn

Hỏng, mới tiêu đề mà đã spoil quá. Nhưng mà cái đọng lại trong mình chỉ có thế là nhiều thôi.

SPOIL. SPOIL ĐÓ NHA.

Continue reading