List đoản văn + review

A! Không ngờ mình lại đâm mê mẩn đoản văn như thế, sau đây là những bộ mình đã đọc trong vài ngày gần đây đó! Ngoài ra, có một số truyện, mình thấy nó hơi dài so với việc được gọi là đoản văn 😕

Continue reading

Advertisements