Morita Masakazu cứ làm phản diện là bị dìm không thương tiếc

Quả thật là dù cái nhân vật do chú Morita Masakazu dub đáng ghét đến cỡ nào thì mình vẫn bớt hận thù chỉ vì do giọng của chú =)) 

Continue reading