Thêm mục Ngôn tình và thông báo ngừng dịch

Ủng hộ bạn Sún.
Nếu bạn ấy mà đào hố xong không lấp thì thật là ko biết nên nói sao!!

sunrises6

Yeah, như tiêu đề đã nêu, hang ổ của mình chính thức thêm thành viên mới là ngôn tình, với bộ truyện đầu tiên là Giá hoàn khố. Truyện này vẫn đang được tác giả viết và mình sẽ chính thức đăng bản edit vào đầu tháng 5. Trước mắt các bạn đọc văn án đi ha 😚.

Giá hoàn khố

P.S: Bộ truyện này đồng tác giả với hai bộ khác mà mình nghĩ đọc khá ổn là Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻoSơn hà chẩm. Hai bộ này đang được edit, mình có dẫn link ở tên truyện.

P.P.S: Mình cũng không ngờ có ngày mình muốn edit ngôn tình 😂. Nhưng thích thì nhích thôi chứ biết sao giờ 😝.

Ngoài ra, mình cũng thông báo tin buồn là mình chính thức drop The trials of Apollo. Lý do: hết hứng…

View original post 35 more words


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s