Morita Masakazu và rắn

Chắc chắn là ổng có duyên với mấy con bò sát này!

Azazel trong Shingeki no Bahamut, mấy con rắn xấu mù nhưng hiệu quả lắm: 

Azazel Shingeki no Bahamut Genesis
Azazel Shingeki no Bahamut Genesis

Miwa Shuuji – World Trigger, logo của team A-7 là một cặp rắn. 

Miwa Shuuji
Miwa Shuuji

Kija – Akatsuki no Yona: Rất tiếc dù là Bạch Long nhưng Hak chỉ thích gọi bạn ấy là Bạch Xà. 

Kija - Akatsuki no Yona
Kija – Akatsuki no Yona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s